Poplatky za komunální odpad 2023 

Místní poplatky za komunální odpad kancelář obecního úřadu přijímá od 16. ledna 2023.

Poplatek za komunální odpad pro rok 2023 činí 600,-Kč na 1 osobu a poplatek za 1 psa činí 100,-Kč

Stejný paušální poplatek platí i pro nemovitosti s číslem popisným bez osob s trvalým pobytem. Poplatek tedy činí 600,- Kč za č.p. (VS).

Poplatky je možné hradit i bezhotovostně, a to na č. účtu: 1205428339/0800, jako variabilní symbol uveďte svoje číslo popisné a do poznámky jméno.

-          Poplatek za odpady je formou paušálu, proto je nutné si po zaplacení komunálního odpadu vyzvednout na Obecním úřadě nalepovací roční známku, kterou je třeba umístit na viditelné místo na vaši popelnici.

-          Systém zavěšování známek (modrých) bude i nadále zachován z důvodu kontroly odvezeného odpadu.