Upozornění - Informace o omezení provozu!

Z důvodu realizace stavbu "Oprava silnice III/29817 Horní Ředice" došlo od 14. září k úplné uzavírce silnice III/29817 od křižovatky u Potosu až po Betonárnu Holice.

Doba rekonstrukce bude díky nepřízni počasí a dalším vícepracem prodloužena do 30.11.2020.

Veškeré dotazy prosím směřujte na zhotovitele Eurovia CS, a.s., stavbyvedoucí: Tomáš Richter: 731 601 481