Praktické informace

Základní platby a poplatky v obci Horní Ředice

Zde uvádíme přehled nejčastěji vybíraných plateb, poplatků a půjčovného v obci Horní Ředice, které platí od 1.1.2020.


Evidence obyvatel

 • Přihlášení k trvalému pobytu / 50 Kč
 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému / 50 Kč

Vidimace a legalizace

 • Ověření podpisu / 30 Kč/ 1 podpis
 • Ověření listiny / 30 Kč/ 1 i započatá strana

Na obecním úřadě je k dispozici CZECH POINT.
Výpisy z katastru nemovitostí, výpis z rejstříku trestů, výpis bodového hodnocení řidiče atd. 

Podrobnosti zde


Poplatky

Poplatek za 1 osobu/rok za komunální odpad

 • 300 Kč (Splatnost poplatku je 31.3. běžného roku)

Poplatek za psa - přihlašení od čtvrtého měsíce

 • 1 pes / 100 Kč / rok (Splatnost poplatku je 31.3. běžného roku)

Poplatek za nemovitost bez trvalého pobytu

 • 300 Kč / rok (Splatnost poplatku je 31.3. běžného roku)

Hřbitovní poplatky

Cena nájemného za hrobové místo činí:

 • jednohrob / 470 Kč / 5let
 • dvouhrob / 940 Kč / 5let
 • urnový hrob / 235 Kč/ 5let

Svoz popelnic - známka

 • známka na malou popelnici (modrá) / 20,-/ks
 • známka na velkou popelnici (černá) / 40,-/ks 
 • pro občany bez trvalého pobytu je cena známky na malou popelnici / 50,-/ks a na velkou popelnici 90,-/ks

pytle na tříděný odpad jsou zdarma a to výměnou za pytle plné při pravidelném 14denním sběru nebo na Obecním úřadě

Svozový plán 2021


Výpůjčky

 • Zapůjčení pivní sady (stůl + 2 lavice) / 20 Kč/ sada pro místní obyvatele - víkend
 • U komerčního využití platí dohoda s obecním úřadem

Pronájem společenského zařízení Blanka u Ředického rybníka

 • 2000 Kč  /  na akci + el. energie
 • 200 Kč / wifi připojení 
 • 500 Kč / pronájem hřiště

ostatní dle dohody s Obecním úřadě