Orgány obce 

Zastupitelstvo obce

 • Ing. Jiří Kosel
 • Ing. Jaroslav Lohniský
 • Ing. Petra Skácelová
 • Josef Hrdý
 • Stanislav Sobola
 • MUDr. Aleš Hlávka
 • Eva Kotfaldová
 • Jakub Kulhavý
 • Martin Locker
 • Jan Skoumal
 • Ivana Slabá
 • Zdenka Šmídová
 • Radek Práchenský
 • Radomír Theimer
 • Jiří Trojan

Rada obce 

 • Ing. Jiří Kosel / starosta obce
 • Ing. Jaroslav Lohniský / místostarosta
 • Ing. Petra Skácelová / I.  radní 
 • Josef Hrdý / II. radní  
 • Stanislav Sobola / III. radní 

Finanční výbor 

 • Eva Kotfaldová / předsedkyně
 • Ing. Ivona Kopová / člen
 • Zdenka Tobiášová / člen

Kontrolní výbor 

 • MUDr. Aleš Hlávka / předseda
 • Martin Locker / člen
 • Radek Práchenský / člen
 • Radomír Theimer / člen

Přestupková komise 

 • JUDr. Jaroslava Koselová / předsedkyně
 • Zuzana Bolehovská / člen
 • Jaroslav Lohniský / člen
 • Eva Kotfaldová / člen

Povodňová komise

 • Ing. JIří Kosel / předseda
 • Ing. Jaroslav Lohniský / člen
 • Jakub Kulhavý / člen
 • Josef Hrdý / člen
 • Radomír Theimer / člen

Komise pro životní prostředí

 • Ing. Jaroslav Lohniský / předseda
 • Jiří Trojan / člen
 • Jakub Kulhavý / člen


Kulturní komise 

Tereza Vostřelová - předsedkyně

Marta Horáková - zástupkyně

Jan Skoumal - koordinátor sport. akcí

 • Ing. Jiří Kosel
 • Václav Bažant
 • Monika Holečková
 • Ivana Slabá
 • Jaromíra Voženílková
 • Eva Jozífová
 • Josef Veselka
 • Jitka Theimerová
 • Stanislava Hrdá
 • Radek Práchenský
 • Zuzana Kvapilová
 • Miroslava Baladová
 • František Koubek
 • Jaromír Šedivý
 • Pavel Neuman
 • Jana Černíková
 • Miloslava Polednová
 • Vladimír Skoumal
 • Zuzana Bolehovská
 • Nicole Vaicová
 • Pavel Sláma
 • Martina Blažková
 • Libuše Melichová
 • Eva Hlaváčková