Orgány obce 

Zastupitelstvo obce

 • Ing. Jiří Kosel
 • Ing. Petra Skácelová
 • Ing. Jaroslav Lohniský
 • Josef Hrdý
 • Stanislav Sobola
 • MUDr. Aleš Hlávka
 • Eva Kotfaldová
 • Jakub Kulhavý
 • Martin Locker
 • Jan Skoumal
 • Ivana Slabá
 • Zdenka Šmídová
 • Radek Práchenský
 • Radomír Theimer
 • Jiří Trojan

Rada obce 

 • Ing. Jiří Kosel / starosta obce
 • Ing. Petra Skácelová / místostarostka
 • Ing. Jaroslav Lohniský / I.  radní 
 • Josef Hrdý / II. radní  
 • Stanislav Sobola / III. radní 

Finanční výbor 

 • Eva Kotfaldová / předsedkyně
 • Ing. Ivona Kopová / člen

Kontrolní výbor 

 • MUDr. Aleš Hlávka / předseda
 • Martin Locker / člen
 • Radek Práchenský / člen
 • Radomír Theimer / člen

Povodňová komise

 • Ing. Jiří Kosel / předseda
 • Ing. Jaroslav Lohniský / člen
 • Jakub Kulhavý / člen
 • Josef Hrdý / člen
 • Radomír Theimer / člen

Komise pro životní prostředí

 • Ing. Jaroslav Lohniský / předseda
 • Jiří Trojan / člen
 • Jakub Kulhavý / člen


Kulturní komise 

Ing. Jaroslav Lohniský - předseda

Jan Skoumal - koordinátor sport. akcí

 • Ing. Jiří Kosel
 • Václav Bažant
 • Ivana Slabá
 • Eva Jozífová
 • Stanislava Hrdá
 • Zuzana Kvapilová
 • Miroslava Baladová
 • Edita Slabá
 • Karolína Ondráčková
 • Pavla Pamánková
 • Zdena Šmídová
 • František Koubek
 • Tereza Vostřelová
 • Miloslava Polednová
 • Zuzana Bolehovská
 • Nicole Vaicová
 • Martina Blažková
 • Libuše Melichová
 • Eva Hlaváčková
 • Irena Milo
 • Jitka Kosařová